تابلو برق

 امروزه تابلوهاي برق یکی از عناصر اصلی واحدهاي صنعتی و مسکونی محسوب می شوند
تابلو برق عبارت است از محفظه اي معمولا بسته که تجهیزات الکترونیکی،اتوماسیون یا برق صنعتی می تواند در آن نصب
شود.وظایف انواع تابلوها عبارتند از:
کنترل دستی یا اتوماتیک یک فرایند صنعتی
توزیع برق بین تجهیزات
اصلاح ضریب توان
چند دسته بندي مختلف می توان براي انواع تابلو هاي برق پیشنهاد کرد:

دسته بندي اول بر اساس نوع عملکرد تابلو است که این دسته بندي به صورت زیر است:
-1 تابلوهایی که براي کنترل یک پروسه صنعتی استفاده می شوند که معمولا شاملPLC ها نیز هستند
 -2 تابلوهایی که فقط جهت کنترل موتورهاي DC  یا AC استفاده می شوند که معمولا شامل درایوها،مدارهاي فرمان کنتاکتوری،
SOFT STRATER، مدارهاي راه اندازي موتور به صورت ستاره مثلث نیز می شوند
-3 تابلوهاي توزیع که جهت توزیع برق و در واقع توزیع جریان بین تجهیزات مختلف صنعتی استفاده می شوند
-4 تابلوهاي اصلاح ضریب قدرت که به تابلوهاي بانک خازنی معروف هستند
البته ممکن است چند مورد از موارد بالا در یک مجموعه تابلو کنار هم قرار بگیرند

دسته بندي دوم را می توان بر اساس محل نصب تابلو مشخص کرد.انواع تابلوها از نظر محل نصب عبارتند از:
 :(indoor ) -1 تابلوهاي داخلی این تابلوها در فضاي بسته مثل داخل کارگاه یا ساختمان مسکونی نصب می شوند
: (outdoor ) -2 تابلوهاي خارجی که در فضاي باز نصب می شود.

دسته بندي سوم بر اساس ایستایی تابلو است که این دسته بندي به این صورت است:
:(self standing ) -1 تابلوي ایستاده: خود ایستا روي پایه هاي خود
:(wall mounted) -2 تابلوهاي دیواري: بر روي دیوار به صورت توکار یا روي کار

دسته بندي چهارم را می توان بر اساس ساختمان و شکل ظاهري تابلوها مشخص کرد:
  Metal Enclosed -1 به صورت محفظه تمام بسته هستند که تجهیزات در آن نصب می شوند و به دونوع زیر
تقسیم می شود
الف: metal clad :در این تابلو محفظه هاي مختلف کلید،باس بار،سر کابل و LVازهم جدا شده اند.
ب: : Compartment Type در این نوع تابلو ها محفظه هاي مختلف از هم جدا نیستند.
 
2- تابلوهاي کشویی: سرویس راحت تر این تابلو ها و ایمنی بالاتر آنها باعث شده در صنعت برق به صورت گسترده مورد
استفاده قرار بگیرند.

 

بالا